Portfolio Technology Enhanced by TEL COMPANY KENYA